Algemene Voorwaarden - Hotel Gift

Algemene voorwaarden

 

Nederlandse vertaling vanuit het Engels
Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn een vertaling van de Engelse Terms & Conditions. De Nederlandse vertaling is met zorg geschreven. Echter, mochten de Nederlandse en de Engelse versie tegenstrijdig zijn, dan is de Engelse versie leidend. De originele Engelse Terms & Conditions zijn beschikbaar via onze website (door de Engelse taal te selecteren in de balk bovenaan de website) of we kunnen u deze op schriftelijk verzoek toesturen (e-mail support@hotelgift.com).

Introductie
Deze algemene gebruiksvoorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast, zijn van toepassing op alle Hotel Gift diensten, direct of indirect online mogelijk gemaakt, via welk apparaat dan ook, of via e-mail. Door gebruik te maken van de Hotel Gift website of van welk Hotel Gift platform dan ook stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden hebt gelezen, bevat, en hiermee hebt ingestemd.

1. Scope en Rol van Hotel Gift
Via de website van www.hotelgift.com stellen wij (Hotel Gift en haar (distributie) zakenpartners) een online platform beschikbaar waarmee hotelboekingen kunnen worden gemaakt voor verschillende typen tijdelijke accommodatie.

Voor het boeken van hotelovernachtingen treedt Hotel Gift slechts op als tussenpersoon. Hotel Gift verkoopt geen hotelovernachtingen onder eigen naam en treedt enkel op als tussenpersoon tussen u en de accommodatie eigenaar. Hotel Gift verzendt de details van uw reservering aan de betreffende accommodatie eigenaar en stuurt u een boeking-bevestigingse-mail namens de accommodatie eigenaar.

2. Afhankelijkheid van Informatie en Diensten van Derden
Bij het uitvoeren van onze diensten maken wij gebruik van informatie dat aan ons geleverd is door derden. Hoewel wij met zorg de derden geselecteerd hebben is het voor ons onmogelijk om alle informatie te controleren op accuraatheid en compleetheid. Hierdoor kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke verkeerde weergave (o.a. met betrekking tot uiterlijke kenmerken en typfouten), storingen (tijdelijke en/of gedeeltelijke uitval, reparatie, uitbreiding of onderhoud van onze website of anderszins), of inaccurate, misleidende, of foutieve informatie of omissie van informatie.

3. Privacy en Cookies
De privacy van alle Hotel Gift gebruikers wordt gerespecteerd. Voor meer informatie, zie Privacy en Cookies in het menu onderaan de website.

4. Betalingen en Prijzen
De betalingen voor diensten dienen direct bij bestelling te worden voldaan. U kunt betalen met Visa, MasterCard en American Express. Alle Hotel Gift betalingen zijn goed beveiligd. Betalingen (die in behandeling zijn) kunnen niet worden gewijzigd of geannuleerd.

Alle hotelprijzen op www.hotelgift.com zijn weergegeven inclusief BTW en overige belastingen, tenzij anders aangegeven op onze website of in de e-mail van uw boekingsbevestiging.

Zakelijke bestellingen worden doorgaans betaald per factuur. Hotel Gifts die per factuur worden betaald worden binnen twee werkdagen verzonden. Na betaling van de factuur worden deze geactiveerd. Neem contact met ons op voor vragen of verzoeken.

5. Verlies en Diefstal van een Hotel Gift
Als uw hotel gift kwijt of gestolen is, stuur ons dan direct een e-mail. U dient uw naam, e-mailadres, en de originele aankoopfactuur die per e-mail is verzonden naar de besteller van de Hotel Gift mee te zenden. Mits uw Hotel Gift niet reeds verzilverd or verlopen is deactiveren wij de originele Hotel Gift en sturen wij u een vervangende Hotel Gift met de originele verloopdatum.

Daarnaast vragen wij uw medewerking om alle mogelijke informatie en assistentie te leveren om het onderzoek naar het verlies / de diefstal uit te voeren.

6. Geldigheid van een Hotel Gift
Alle Hotel Gifts zijn onbeperkt geldig.

Hotel Gift behoudt zich het recht voor om Hotel Gifts te blokkeren waarvoor de betaling is geannuleerd dan wel niet is ontvangen om een andere reden. Tevens behoudt Hotel Gift zich het recht voor om hotelboekingen te annuleren indien deze gemaakt zijn met frauduleuze Hotel Gifts en/of Hotel Gifts die niet betaald zijn.

7. Uw Hotel Gift verzilveren
U kunt uw Hotel Gift verzilveren voor alle accommodaties die getoond worden op www.hotelgift.com op de door u gekozen datum en locatie. Het is niet mogelijk om direct bij het hotel te boeken en uw Hotel Gift te verzilveren. Als u uw hotelboeking maakt via www.hotelgift.com wordt de waarde van uw Hotel Gift in mindering gebracht op de hotelboeking. Als uw Hotel Gift meer waard is dan de hotelboeking blijft het restant geldig voor een volgende hotelboeking. Als de hotelboeking duurder is dan uw Hotel Gift kunt u de rest online bijbetalen met creditcard. Per hotelboeking kunt u één Hotel Gift verzilveren. Het is niet vereist om met een Hotel Gift te boeken, u kunt ook de boeking in zijn geheel zelf betalen.

Na de betaling en/of verzilvering van de Hotel Gift ontvangt u per e-mail uw boekingsbevestiging. U print de boekingsbevestiging en toont deze aan de receptionist(e) bij het inchecken in het hotel. Neem uw legitimatie mee, het hotel kan hierom vragen.

Het is niet mogelijk om uw Hotel Gift te verzilveren voor geld / contanten.

8. Uw Hotelboeking annuleren
Tenzij anders weergegeven tijdens het maken van de boeking kan uw boeking tot 7 (zeven) dagen voor aankomst in het hotel gratis worden geannuleerd. Op een latere datum is annulering niet meer mogelijk.

Als de boeking wordt geannuleerd wordt de originele Hotel Gift herladen met het volledige bedrag van de hotelboeking. De originele verloopdatum van de Hotel Gift blijft geldig. Als u uw hotelboeking wilt annuleren, ga dan naar ‘my booking’ op www.hotelgift.com of stuur ons een e-mail.

In het geval van een no-show (het niet komen opdagen bij het hotel) vindt er geen vergoeding plaats.

9. Hotelklachten
Als u klachten heeft over (het verblijf in) het hotel verzoeken wij u contact op te nemen met de hotelier. Hotel Gift is niet verantwoordelijk voor vorderingen of klachten over (het verblijf in) het hotel.

10. Verdere Correspondentie
Door het bestellen van een Hotel Gift of het maken van een hotelboeking via www.hotelgift.com gaat u ermee akkoord dat wij u per e-mail (i) informatie kunnen sturen over (uw reservering of uw bestemming en/of (ii) verzoeken om een feedbackformulier in te vullen.

11. Intellectueel Eigendom
Tenzij anders weergegeven is het intellectueel eigendom (met inbegrip van de auteursrechten) van de inhoud, het materiaal, en de informatie op deze website het eigendom van Hotel Gift. Het is niet toegestaan om zonder de schriftelijke goedkeuring van Hotel Gift elementen te gebruiken of kopiëren.

12. Disclaimer
Behoudens de in deze voorwaarden en voor zover toegestaan ​​door de wet gestelde beperkingen kan Hotel Gift niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) elke punitieve, speciale, directe of indirecte of gevolgschade of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies van of schade aan goodwill of reputatie, verlies van claim, (ii) een onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie (inclusief prijzen, beschikbaarheid en beoordelingen) van de accommodatie ter beschikking gesteld op onze website, (iii) de geleverde of aangeboden producten of diensten door de accommodatieverschaffer, (iv) een (direct, indirect, gevolgschade of punitieve) schade, verlies of kosten geleden, opgelopen of betaald door u, op grond van, voortvloeiende uit van of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, of vertraging van onze website, of (v) voor een (persoonlijk) letsel, overlijden, materiële schade, of andere (directe, indirecte, speciale, gevolgschade of punitieve) schade, verlies, of ander kostenleed, opgelopen of betaald door u, als gevolg van (rechts-) handelingen, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde voorstelling van zaken, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid, (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de accommodatie (haar werknemers, bestuurders, ambtenaren, agenten, vertegenwoordigers of gelieerde ondernemingen), met inbegrip van eventuele (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, overmacht of andere gebeurtenissen buiten onze controle.

13. Legal Entity
Hotel Gift is onderdeel van Locada B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar het recht van Nederland, kantoorhoudend te Grotesteeg 9, 6006 TE, Weert, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 59310685. Ons BTW-nummer is NL853416084B01.

14. Toepasselijk Recht
Het Nederlands recht is van toepassing op al onze diensten en producten. Alle rechten voorbehouden.